???? วันนี้แค่ฟังก็ได้บุญ ฟังก่อนนอน เปิดบุญให้ชีวิต หมดทุกข์ เสริมดวง รวยโชค

#สวดมนต์ออนไลน์ #สวดมนต์พลิกชีวิต #รวมบทสวด