Người Việt thấp lùn do ăn mặn…? | VTC

VTC | Chế độ ăn mặn, thừa đạm và thiếu canxi là nguyên nhân quan trọng dẫn đến chiều cao hạn chế của người Việt.

* Nguồn: VTC1
* Đăng ký VNOTV: http://goo.gl/KHzRYa
* Đăng ký VTCThethao: https://goo.gl/eAJ7s5
*Đăng ký VTCTube: https://goo.gl/E3JIH9
* Facebook: http://facebook.com/truyenhinhvtc
* Xem thêm trên VTCNews: http://goo.gl/tOkVQv