Bệnh viện tư vấn cai thuốc lá miễn phí | VTC

VTC | Bệnh viện nhân dân Gia Định, Tp.HCM đã thực hiện tư vấn cai thuốc lá miễn phí qua điện thoại cho những người muốn cai hoàn toàn thuốc lá.

* Đăng ký VNOTV: http://goo.gl/KHzRYa
* Đăng ký VTCThethao: https://goo.gl/eAJ7s5
*Đăng ký VTCTube: https://goo.gl/E3JIH9
* Facebook: http://facebook.com/truyenhinhvtc
* Xem thêm trên VTCNews: http://goo.gl/tOkVQv