Cách thiết kế mái nhà hình ống vượng khí | VTC

Các hình thái của mái nhà hình ống phụ thuộc vào việc thiết kế và yếu tố phong thủy để sinh vượng khí. Tuy nhiên, không phải hình thái nào cũng được ứng dụng hợp lý.

* Nguồn: VTC1
* Website: http://vtctube.vn
* Đăng ký VTCTube: http://goo.gl/nisyDC
* Facebook: http://facebook.com/truyenhinhvtc
* Xem thêm trên VTCNews: http://vtc.vn

2 Replies to “Cách thiết kế mái nhà hình ống vượng khí | VTC”

Comments are closed.