Chàng Việt kiều giàu lòng yêu quê hương | VTC

VTC | Lee Nguyễn là Việt kiều Úc, anh đã chọn về Việt Nam làm việc bởi chỉ ở trên mảnh đất quê hương anh mới có lòng nhiệt huyết say nghề nhiếp ảnh.

One Reply to “Chàng Việt kiều giàu lòng yêu quê hương | VTC”

  1. Dù có đi đâu, dù có đi cuối chân trời góc biển, cũng không làm sao quên được quê hương! mặc dù nhà tôi nghèo ở một cái xóm nhỏ!

Comments are closed.