Độc đáo bánh trôi nướng | VTC

VTC | Bánh trôi, mà lại là bánh trôi nướng, có gì độc đáo?

* Nguồn: VTC14
* Đăng ký VNOTV: http://goo.gl/KHzRYa
* Facebook: http://facebook.com/truyenhinhvtc
* Xem thêm trên VTCNews: http://vtc.vn

2 Replies to “Độc đáo bánh trôi nướng | VTC”

Comments are closed.