Gà Đông Tảo không còn “chém đẹp” dịp Tết | VTC

VTC | Gà Đông Tảo là vật nuôi có giá trị rất cao, nhất là trong những dịp lễ Tết. Cận Tết Bính Thân, thị trường gà Đông Tảo có những biến động như thế nào?

* Nguồn: VTC1
* Đăng ký VNOTV: http://goo.gl/KHzRYa
* Đăng ký VTCThethao: https://goo.gl/eAJ7s5
*Đăng ký VTCTube: https://goo.gl/E3JIH9
* Facebook: http://facebook.com/truyenhinhvtc
* Xem thêm trên VTCNews: http://goo.gl/tOkVQv