Lợi và hại khi tẩy trắng răng | VTC

VTC | Lợi ích về thẩm mỹ khi tẩy trắng răng là rất rõ ràng, nhưng hàm răng qua quá trình tẩy trắng cũng trở nên “nhạy cảm” hơn.

* Nguồn: VTC1
* Website: http://vtctube.vn
* Đăng ký VTCTube: http://goo.gl/nisyDC
* Facebook: http://facebook.com/truyenhinhvtc
* Xem thêm trên VTCNews: http://vtc.vn

2 Replies to “Lợi và hại khi tẩy trắng răng | VTC”

  1. huhu em bị sâu răng thế này thì làm sao dám tẩy trắng răng đây, con bạn hôm qua mới rủ qua nha khoa paris tẩy trắng xong

Comments are closed.