Tục “giỗ sống cha mẹ” của người dân tộc Nguồn | VTC

VTC | Lễ báo hiếu là phong tục đặc biệt của người Nguồn, Quảng Bình. Tết báo hiếu hay còn gọi là tục “giỗ sống” để tỏ lòng hiếu thảo của con cháu đối với bậc sinh thành.

One Reply to “Tục “giỗ sống cha mẹ” của người dân tộc Nguồn | VTC”

  1. Ô đây giống tếng Mường còn gì. Tôi muốn tìm đến vùng đất này để giao lưu, tôi mường Hòa Bình

Comments are closed.