VTC Tin Mới

VTC | Kỹ sư Nghiêm Văn Nghiễm ở Thái Bình đã nghiên cứu và thực hiện thành công kỹ thuật trồng rau không cần đất, thành phẩm là những loại rau sạch, củ sạch.

2 Replies to “VTC Tin Mới”

Comments are closed.