Cao huyết áp ở người trẻ: Không thể coi thường | VTC

VTC | Bệnh cao huyết áp gia tăng đối với những người trẻ tuổi. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến bệnh này và khi ai mắc phải thì không nên chủ quan.

* Đăng ký VNOTV: http://goo.gl/KHzRYa
* Đăng ký VTCThethao: https://goo.gl/eAJ7s5
*Đăng ký VTCTube: https://goo.gl/E3JIH9
* Facebook: http://facebook.com/truyenhinhvtc
* Xem thêm trên VTCNews: http://goo.gl/tOkVQv

One Reply to “Cao huyết áp ở người trẻ: Không thể coi thường | VTC”

Comments are closed.